Chora Sfakia.

The start walking from Chora Sfakia to Loutro